Ingeborg Ofstads vei 1,   NO-7091 - Tiller,   Norway    Tlf: (+47) 72 89 40 00   Fax: (+47) 72 89 40 01   Email: kiistift@online.no   Konto nr.: 4200.35.96081   Org.nr.: 980 330 788
 
 
Start page
English (United Kingdom)
Easter 2018


The Lord has resurrected from the dead. Hallelujah

Resurrected Christ

The Lord shows us the way to the Father's house.

The Lord is the Resurrection.
This is our belief, and the faith of the Church.

We are not alone.

The Holy Spirit is with us.

It gives life and hope.

We shine with joy!   

Nature gives new life.

Our colours teach humility and kindness.

We pray together from the hourly prayers for Easter:


Almighty, everlasting God, by the victory of your only begotten Son over death, have you opened for us today the gate to eternity. We pray: Let us that celebrate the resurrection of the Lord, ourselves rise to the light of life by being renewed in your spirit. By Him, our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and counsels with you in the unity of the Holy Spirit, God from eternity to eternity.

The Bridgettine sisters wish you a blessed and happy Easter!
Welcome to the Bridgettine Convent!


Sisters in the snow

Sisters in the snow

Sisters in the snow

Easter egg


The Bridgettine Convent is open for all visitors that want to stay in our Guesthouse.


Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Når jeg ikke ser den.

Når jeg går sakte, sakte ...

Når vi er i en vanskelig tid.

Når jeg går forbi noe som hindrer.

Når jeg lærer av andre.

Når alt går bra.

Når jeg velger den rette veien.

Når Gud hjelper oss å finne, 
den rette veien i våre liv.


Herre, kan du være med oss ...

Herre, vi vil være som blomster som åpner seg og sprer vellukt.
Slik vil vi selv åpne våre hjerter til Ditt lys. Lyset gir nåde.

 

I forbindelse med festen for Hellige Birgitta 23. juli.

Vi ber med Birgittas ord:

 

Vis meg veien.

Kom snart og lys opp i min natt!

Som en døende lengter,

Slik lengter jeg etter deg.

Si til min sjel,

at intet du tillater, er uten håp.

Å, Jesus, Guds sønn.

Taus sto du foran dine dommere.

Gi meg å tie inntil jeg har besinnet meg,

på hva jeg skal si og hvordan jeg skal tale.

Vis meg veien, og gjør meg villig til å gå videre.

Så oppfyll da min lengsel og vis meg veien.

Jeg kommer til Deg som den sårete kommer til legen.

Herre, gi mitt hjerte ro.