Ingeborg Ofstads vei 1,   NO-7091 - Tiller,   Norway    Tlf: (+47) 72 89 40 00   Fax: (+47) 72 89 40 01   Email: kiistift@online.no   Konto nr.: 4200.35.96081   Org.nr.: 980 330 788
 
 
Startside
Norsk bokmål (Norway)
Pressebilder 2011

Pressebilder fra klosterkirken ved Birgittaklosteret i Trondheim

Bildene kan fritt benyttes for nyhetsformidling av presse og media.

Fotografens navn må oppgis.


Kirken

Klosteret og kirken sett fra nordøst. Foto: Privat.

Last ned: LITEN   STOR
Koret

Koret med krusifiks og tabernakel. Foto: Per Christian Bjelke.

Last ned: LITEN   STOR
Kirkeskipet

Kirkeskipet. Foto: Per Christian Bjelke.

Last ned: LITEN   STOR
Birgittasøstrene

Birgittasøstrene.
Fra venstre: Sr. Lilia, sr. Deepa, sr. Montserrat, sr. Enza, m. Patrizia, sr Stella,
sr. Edith, sr. Carmelita og sr. Chiara.   Foto: Per Christian Bjelke.

Last ned: LITEN   STOR


Birgittasøstrene i kirken

Birgittasøstrene. Foto: Per Christian Bjelke.

Last ned: LITEN   STOR


Birgittasøstrene i bønn

Birgittasøstrene synger tidebønn. Foto: Per Christian Bjelke.

Last ned: LITEN   STOR


Søstrene i det gamle kapellet

Birgittaøstrene i det gamle kapellet. Foto: Privat.

Last ned: LITEN   STOR