Sr. Carmelitas 25-års jubileum

Torsdag 6. februar 2014 feiret birgittasøster M. Carmelita Lasrado O.Ss.S. sitt 25 års jubileum som Birgittasøster.
Sr. Carmelita ble født i Mysore, India i 1966. Hun avga sine første løfter i Birgittaordenen 2. februar 1989 i Marikunnu, India. Hun er nå en av søstrene ved Birgittaklosteret på Tiller.
Mange hadde funnet veien til fest-messen som innledet feiringen av sr. Carmelitas 25-års jubileum, torsdag 6. februar 2014. Sr. Carmelita forbereder seg før messen begynner. 8 av Trondheim Stifts geistelige deltok som celebranter i messen. Sogneprest og generalvikar Dom Albert Maczka innleder messen. Til høyre p. Simon Vo Hoang Phuong Linh og p. Marcelin Rediu.
Sr. Carmelita leser første lesning, "Herren kaller Samuel", 1 Sam 3, 3b-10.19. Kari Hauge leser andre lesning, "Kroppen tilhører Herren", 1 Kor 6,13c-15a. 17-20. Birgittaklosterets kapellan p. Frans Steiner leser evangeliet, "De første disiplene", Joh 1,35-42. Dom Albert holder preken. Han talte om sr. Carmelitas kall til et liv i tjeneste for Kristus, og trakk forbindelsen til første lesning der Samuel blir kalt.
Sr. Carmelita fornyer sine løfter. I bakgrunnen p.  Dominic Nguyen Van Thanh og p. Egil Mogstad. Eukaristien innledes. IMG 4947 IMG 4952
IMG 4958 IMG 4967 Konsekrasjon. IMG 4973
IMG 4977 IMG 4984 IMG 4986 Fra venstre p. Anthony O'Brien, p. Simon Vo Hoang Phuong Linh, p. Piotr Ostafin, Dom. Albert Tomasz Maczka, sr. M. Carmelita Lasrado, p. Marcelin Rediu, p. Dominic Nguyen Van Thahn, p. Egil Mogstad og p. Frans Steiner.
Dagens kommunitet på Birgittaklosteret på Tiller: Fra venstre: Sr. Enza, sr. Deepa, sr. Lilia, sr. Patrizia (priorinne), sr. Carmelita, sr. Chiara, sr. Edith og sr. Stella. Til middagen etter messen hadde søstrene gjort i stand pent dekkete bord. Mye god mat var satt fram. IMG 5056
IMG 5052 IMG 5059 IMG 5061 IMG 5066
Sr. Carmelita og Isabel Bjørnås. Sr. Carmelita skjærer opp kaken. IMG 5092 Sr. Carmelita holder tale.
Sr. Carmelita sammen med gjester fra sitt hjemland India. Foran barna Lester og Lora, bak foreldrene Shanthi og Cletus. Sr. Carmelita er klar for nye år i tjeneste for Kristus og Birgittasøstrene.