25 års jubileum for søstrene M. Edith Botello Botello og M. Stella Vadasseri

Jubileet ble feiret på Birgittaklosteret, Tiller ved Trondheim på Festen for Hellige Birgitta 7. oktober 2016.
Markering av 25 års jubileet for søstrene Edith og Stella ble holdt på festen for Hellige Birgitta i klosterkirken på Tiller ved Trondheim.  Celebranter var p. Grzegorz Rafal Orkisz, p.  Sławomir Czuba, p. Egil Mogstad, p. Marcelin Rediu og p. Simon Vo Hoang Phuong Linh.  25 års jubilantene søster M. Stella Vadasseri og søster M. Edith Botello Botello.  Første lesning var ved sr. M. Chiara Kunnathu. 
Andre lesning og forbønnene var ved Kari Hauge.  P. Sławomir Czuba leste evangeliet.  Søstrene Stella og Edith fornyer sine løfter.  Fra venstre: Søster Stella, søster Edith, pater Egil og pater Sławomir. 
Eukaristi.  Eukaristi.  Eukaristi.  Messen er til ende. 
Fra venstre: P. Simon Vo Hoang Phuong Linh, p. Sławomir Czuba, sr. M. Stella Vadasseri, sr. M. Edith Botello Botello, p. Egil Mogstad, p. Marcelin Rediu og p. Grzegorz Rafal Orkisz.  Kommuniteten ved Birgittaklosteret på Tiller ved Trondheim. Foran fra venstre: Sr. M. Deepa Thumponath George, sr. M. Patrizia Telese (priorinne), sr. M. Lilia Wielek, sr. M. Enza (Adriana) Ornelas Zamora, sr. M. Stella Vadasseri, sr. M. Edith (Cecilia) Botello Botello, sr. M. Carmelita (Mary) Lasrado og sr. M. Chiara Kunnathu. Bak fra venstre: P. Simon Vo Hoang Phuong Linh,  p. Egil Mogstad,p. Sławomir Czuba, p. Marcelin Rediu og p. Grzegorz Rafal Orkisz.  Minnekort laget til søstrenes jubileum.  Sr. Edith og sr. Stella med favnen full av blomster og gaver. 
Flotte barnetegninger laget til sr. Edith og ...  ... og sr. Stella.  Etter messen var det dekket til et rikholdig frokostbord ...  ... som de mange frammøtte visste å sette pris på. 
Bjørn Krangsaas, leder for venneforeningen, holdt tale for jubilantene, ...  ... og overrakte blomster.  Pater Olav Müller holdt en engasjert tale hvor han beskrev hvordan søstrene sprer hellighet som bølger i et vann.  Til slutt takket jubilantene for oppmerksomheten!