Ingeborg Ofstads vei 1,   NO-7091 - Tiller,   Norway    Tlf: (+47) 72 89 40 00   Fax: (+47) 72 89 40 01   Email: kiistift@online.no   Konto nr.: 4200.35.96081   Org.nr.: 980 330 788
 
 
Startside
Norsk bokmål (Norway)
Februar 2019


Hellige Birgitta og Hellige Elisabeth

Ikon

De er to svenske kvinner som søker Gud. På en måtte like og samtidig ulike:

Birgitta kommer fra aristokratiet, hun blir født i Sverige på trettenhundretallet, i en tid da kirken ennå ikke har gjennomlevd den protestantiske reformasjonen, og Europa er preget av en rekke tragiske hendelser: hundreårskrigen mellom England og Frankrike, striden omkring pavens autoritet, pavens eksil i Avignon, svartedaudens svøpe. Til tross for at hun føler et sterkt religiøst kall, blir hun gift og mor til åtte barn, og det er nettopp denne moderlige og oppdragende dimensjon som i stor grad skal komme til å prege hennes kallelse til et hellig liv.

Elisabeth kommer fra beskjedne kår, hun kommer til verden i Sverige på slutten av attenhundretallet og blir født inn i den evangelisk-lutherske tro. Hun er, med andre ord, et barn av reformasjonen, i en nasjon der den evangelisk-lutherske lære er statsreligion, i en kirke som ikke lenger er samlet, og i et Europa som nærmer seg et århundre der tusenårige riker går i oppløsning, og som skal rammes av to verdenskriger og av nazismens og kommunismens massakrer. Elisabeth gifter seg dessuten aldri og opplever ikke noe annet moderskap enn det åndelige.

Dersom man ser bort ifra de felles skandinaviske røttene, kan altså de to verdenene virke svært forskjellige, og det er de jo også. Men om man studerer de to historiene, oppdager man allikevel utallige forbindelseslinjer, og det dukker opp en masse omstendigheter, både historiske og åndelige, som gjør Birgitta og Elisabeth uadskillelige, nesten som om den ene var et speilbilde av den andre.

Vi ønsker å dele med dere disse to helgene. I deres nåde kan vi speile oss.

Fra Aldo Maria Valli: Piken som søkte Gud (s. 10-11).Retrett

Retrett-brosjyre


7. (8.) - 10. februar 2019 arrangerer Retreat i Nidaros i samarbeid med Birgittasøstrene retrett på Birgittaklosteret.

Påmeldingsfrist 1. februar 2019.


Se brosjyre.Velkommen til Birgittaklosteret!

Søstre på tur

Klosteret i vinterlys

Svane og ender

Søster i snøen

Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i gjestehuset.


Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Når jeg ikke ser den.

Når jeg går sakte, sakte ...

Når vi er i en vanskelig tid.

Når jeg går forbi noe som hindrer.

Når jeg lærer av andre.

Når alt går bra.

Når jeg velger den rette veien.

Når Gud hjelper oss å finne, 
den rette veien i våre liv.


Herre, kan du være med oss ...

Herre, vi vil være som blomster som åpner seg og sprer vellukt.
Slik vil vi selv åpne våre hjerter til Ditt lys. Lyset gir nåde.

 

I forbindelse med festen for Hellige Birgitta 23. juli.

Vi ber med Birgittas ord:

 

Vis meg veien.

Kom snart og lys opp i min natt!

Som en døende lengter,

Slik lengter jeg etter deg.

Si til min sjel,

at intet du tillater, er uten håp.

Å, Jesus, Guds sønn.

Taus sto du foran dine dommere.

Gi meg å tie inntil jeg har besinnet meg,

på hva jeg skal si og hvordan jeg skal tale.

Vis meg veien, og gjør meg villig til å gå videre.

Så oppfyll da min lengsel og vis meg veien.

Jeg kommer til Deg som den sårete kommer til legen.

Herre, gi mitt hjerte ro.