Fastetiden, nådens tid

Krusifiks

I fastetiden hører vi mange ganger at vi må vende om.
Jeg tror vi mange ganger har vendt om,
reist oss opp og gått til 
skriftemål.
Akkurat der er nåden som fastetiden bringer oss.

Den er nødvendig i livet.

I dag mediterer vi over noen tanker fra Wilfrid Stinissen:

Kjærlighetens dårskap

Vi pleier ofte å jamre og klage når vi må avstå fra noe eller ofre noe.
Men våre offer er så små, sammenlignet med det offeret Gud har gjort for vår skyld.
Det er ikke mennesket som lider først.
Gud har først selv tatt lidelsen på seg.

Sønnen har gått inn i våre vilkår og lidt for oss, i en menneskelig kropp og med et menneskelig hjerte.
Men før det har Faderen tatt på seg det offeret å gi avkall på sin Sønn, sitt alt.
Det finnes ikke kjærlighet uten offer, kjærligheten er en stadig ofring.
Treenighetens guddommelige personer har i all evighet levd i en fullkommen, oppofrende kjærlighet.
Men de gir avkall på sitt salige samvær for å redde mennesket. Derfor elsker Gud helt og fullt.
Guds kjærlighet til oss er komplett uforståelig. Det finnes bare ett passende ord for den: dårskap.
Kjærlighetens dårskap er når Faderen sender sin elskede Sønn til menneskene for å lide og dø for dem!
Universets sentrum er det stedet der korset står oppreist.
Det er korset som avslører hele skapelsens mening.
Når vi ser opp mot korset, aner vi hvem Gud er, og hvem mennesket er skapt til å være.
Det er en kjærlighet som ikke viker tilbake for noe.
Gud har i Kristus forsont verden med seg selv (2 Kor 5,19).
Denne Gud er ikke fjern, likegyldig og utilgjengelig.
På korset viser Gud seg svak, utlevert og sårbar i sin kjærlighet. 

 


Velkommen til foredrag / Åndelig føde

Første lørdag i måneden fra 4. mars 2023

Tid:
Kl. 16:00 Foredrag

Kl. 16:45 Vesper (kveldsbønn)
Kl. 17:00 Tilbedelse med mulighet for skriftemål
Kl. 18:00 Enkel servering med mulighet for spørsmål og svar.

Sted:
BIRGITTAKLOSTERET
Ingeborg Ofstads vei 1
7091 Tiller
Tel. 72 89 40 00

forelesere

Foredragsholdere:
Biskop Erik Varden OCSO, sr. Anne Elizabeth Sweet OCSO sr. Hanne-Maria Berentzen OCSO og p. Dominic T.V. Nguyen.

Se detaljert program.


Velkommen til Birgittaklosteret!

Søstre på tur

Søstre på tur

Søstre på tur

Søstre på tur

 

Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i
gjestehuset.

 

Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Når jeg ikke ser den.

Når jeg går sakte, sakte ...

Når vi er i en vanskelig tid.

Når jeg går forbi noe som hindrer.

Når jeg lærer av andre.

Når alt går bra.

Når jeg velger den rette veien.

Når Gud hjelper oss å finne,
den rette veien i våre liv.


Herre, kan du være med oss ...

Herre, vi vil være som blomster som åpner seg og sprer vellukt.
Slik vil vi selv åpne våre hjerter til Ditt lys. Lyset gir nåde.

 

I forbindelse med festen for Hellige Birgitta 23. juli.

Vi ber med Birgittas ord:

 

Vis meg veien.

Kom snart og lys opp i min natt!

Som en døende lengter,

Slik lengter jeg etter deg.

Si til min sjel,

at intet du tillater, er uten håp.

Å, Jesus, Guds sønn.

Taus sto du foran dine dommere.

Gi meg å tie inntil jeg har besinnet meg,

på hva jeg skal si og hvordan jeg skal tale.

Vis meg veien, og gjør meg villig til å gå videre.

Så oppfyll da min lengsel og vis meg veien.

Jeg kommer til Deg som den sårete kommer til legen.

Herre, gi mitt hjerte ro.