Ordenslivets dag 2015

Ordensfolk fra hele Trondheim stift var samlet på Birgittaklosteret ved Trondheim, på dagen for Herrens fremstilling i templet, 2. februar 2015.
Dagen ble feiret med foredrag, tilbedelse av Det hellige sakrament, messe, middag og hyggelig samvær.
Tilbedelse. Foto: Sr. Sheryl Chen, Tautra Mariakloster.  Messen startet med velsignelse av lys og prosesjon. Et gammelt navn på denne messen er Missa Candelarum (lat: candela = vokslys). På norrønt kyndill, og derav det norske navnet Kyndelsmess.  IMG 7408 
Hele ni av stiftets prester deltok som celebranter.  Fra venstre: p. Simon Vo Hoang Phuong Linh, p. Joël Regnard, p. Anthony O'Brien (skjult), dom Albert Tomasz Mączka og p. Dominic Nguyen Van Thahn.  IMG 7425 
IMG 7426  Generalvikar dom Albert Tomasz Mączka Can.Reg. var hovedcelebrant  Fra venstre: p. Tomasz Bazuła, p. Grzegorz Rafal Orkisz, p. Sławomir Czuba og p. Marcelin Rediu. 
Br. Arnaud Rooses O.C.S.O. leser tekstene.  P. Marcelin Rediu leser evangeliet.  P. Anthony O'Brien O.C.S.O. holder preken. 
P. Joël Regnard O.C.S.O. leser forbønner.  Sr. Marjoe Backhus O.C.S.O leser forbønner.  Sr. Bituin A. Balaoing M.S.H.T. leser forbønner. 
Sr. M. Enza Ornelas Zamora O.Ss.S. leser forbønner.  IMG 7476  IMG 7478 
IMG 7481  IMG 7482  IMG 7488 
Samling i konferansesalen.  Ulla Engel, St. Bonifatius institutt, holdt foredrag om liv og glede i klostrene. Hun presenterte Pavens brev til ordensfolket, og fortalte om St. Bonifatius instituttet.  Foto: Sr. Sheryl Chen, Tautra Mariakloster. 
Foto: Sr. Sheryl Chen, Tautra Mariakloster.  Foto: Sr. Sheryl Chen, Tautra Mariakloster.  Foto: Sr. Sheryl Chen, Tautra Mariakloster. 
Foto: Sr. Sheryl Chen, Tautra Mariakloster.  Alle deltakerne samlet i klosterkirken.