23. juli feirer vi den Hellige Birgittas dødsdag

Hellige BirgittaVi tenker på hennes liv. Vi ser at hun levde sitt liv som andre mennesker.
Ved å være menneske beriket hun sin familie og samfunnet med sin nestekjærlighet. Hun lærte sine barn å pleie de syke.

I dagens samfunn trenger vi mennesker som kan være tilstede. Det kan være en mor som gir mat til sine barn, og som ikke er så opptatt av mobil eller tv. Det er fint å se et 6 år gammelt barn som hjelper sin blinde far og sine små søsken. Vi ser i hverdagen hvordan mange gode handlinger på forskjellige måter kan berike vårt samfunn og oss selv.Hellige Moder Birgitta, hjelp oss slik at vi kan hjelpe andre med det vi kan, og gi vår tid til de som trenger det.

Hellige Moder Birgitta, be for oss!
Hellig Olav, be for oss!

 

Velkommen til Birgittaklosteret!

Klosterkirken Blomster
Søstre i arbeid Sauer

 Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i gjestehuset.

 

Her er jeg for å gjøre din vilje

I august måned vil jeg gjerne dele med dere det å være kalt av Vår Herre, og at vi tar frivillig i mot hans kall.

Da følger vi Kristus, og alle som følger Kristus får liv og finner mål og mening med livet. Endelig kan jeg si:
"Her er jeg for å gjøre din vilje, Gud". Det vil si at jeg elsker Herren min Gud av hele mitt hjerte og hele min sjel, med all min kraft, og likeså elsker jeg min neste som meg selv.

Jeg vier mitt liv til Kristus og vår neste. Dette blir min vei igjennom livet.

Når jeg tenker på mitt kall, tenker jeg på når jeg var ung, på det øyeblikket som Gud kalte meg og jeg svarte: "Ja!" til Gud.

Ofte tenker vi på kall som noe individuelt, men slik er det ikke. Vi går samme vei i fellesskap. Vi blir frelst sammen, og vi blir hellige sammen.

En prest og en søster som har viet sin sjel til Gud, ser med Jesu øyne og hjerte til andre fordi våre liv er speil av Kristi liv.

Vi mennesker gjør også feil i våre liv.
Som Moder Elisabeth sa: "Prøvelse er veien til salighet".

 

Velkommen til Birgittaklosteret!

Søstrene deltok på årets Olsok-feiring til minne om norges nasjonal-helgen, Hellig Olav.

Bildene er tatt fra prosesjon før messe på Stiklestad, messe i Gamle Åre kirke og prosesjon etter pontifikalmesse i Nidarosdomen, Trondheim.

 Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i gjestehuset.

 

Bli hos meg Herre

Hellige Elisabeth

Bli hos meg, Herre, for du er mitt lys og uten deg forblir jeg i mørke.

Bli hos meg, Herre, for at du skal la meg kjenne din vilje.

Bli hos meg, Herre, for at jeg skal høre din stemme og følge deg.

Bli hos meg, Herre, for jeg ønsker å elske deg høyt,
og alltid være i ditt nærvær.

Bli hos meg, Herre, hvis du vil at jeg skal forbli deg trofast.

Bli hos meg, Herre, for …
Det er nødvendig i vårt liv.

Vi ber sammen en bønn fra Hellige Augustin.


Du søkte meg

Far, sent begynte jeg å søke deg,
Sent begynte jeg å elske deg.
Likevel søkte du meg.
Du bøyet ditt ansikt barmhjertig over meg,
Skjønt jeg bare er støv og aske.
Da så jeg deg og fikk deg kjær.
Du Herre, ble mitt håp, min trøst,
Min styrke, mitt alt.
Min sjel gledes i deg, du vidunderlige og herlige.
Hvem ligner deg,
Og hvem har noen gang elsket meg som deg.
Så slipp meg aldri,
Men bevar meg i din nåde, nå og alltid.
Led meg og bruk meg og fullend meg i ditt rike.

 


 

Velkommen til Birgittaklosteret!

 

Besøk i Falun

Besøk i Falun

Besøk i Falun

Besøk i Falun

 

Fra søstrenes besøk ved Birgittagården i Falun 2018.

Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i
gjestehuset.

 

Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Når jeg ikke ser den.

Når jeg går sakte, sakte ...

Når vi er i en vanskelig tid.

Når jeg går forbi noe som hindrer.

Når jeg lærer av andre.

Når alt går bra.

Når jeg velger den rette veien.

Når Gud hjelper oss å finne, 
den rette veien i våre liv.


Herre, kan du være med oss ...

Herre, vi vil være som blomster som åpner seg og sprer vellukt.
Slik vil vi selv åpne våre hjerter til Ditt lys. Lyset gir nåde.

 

I forbindelse med festen for Hellige Birgitta 23. juli.

Vi ber med Birgittas ord:

 

Vis meg veien.

Kom snart og lys opp i min natt!

Som en døende lengter,

Slik lengter jeg etter deg.

Si til min sjel,

at intet du tillater, er uten håp.

Å, Jesus, Guds sønn.

Taus sto du foran dine dommere.

Gi meg å tie inntil jeg har besinnet meg,

på hva jeg skal si og hvordan jeg skal tale.

Vis meg veien, og gjør meg villig til å gå videre.

Så oppfyll da min lengsel og vis meg veien.

Jeg kommer til Deg som den sårete kommer til legen.

Herre, gi mitt hjerte ro.

 

Vi lever i Guds nåde

Moder Elisabeth har lært oss å leve i Guds nåde.
Hun sa: «La aldri den hellige flamme svekkes i ditt hjerte».
Med utøvelse av de hellige dyder vil du få den til å brenne mer og mer tydelig, og du vil få den til å samarbeide med Guds nåde i deg.

Dydene er til stor hjelp til å gjøre oss vel som mennesker, så vi kan gi det beste av oss selv.

Når jeg tenker på de guddommelig dyder, tenker jeg på tro, håp og kjærlighet.

Jeg tror vi tar næring fra dydene i de øyeblikk vi trenger det mest i våre liv.
Jeg kunne beskrevet noen eksempler, men jeg la dere selv finne flammen som lyser i livet deres.

r

Velkommen til Birgittaklosteret!

 

 

 

 

 

 Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i gjestehuset.

Korsveien er vår vei til frelsen

Fastetiden er en nådens tid fordi vi reflekterer over vårt liv. I denne fastetiden vil jeg fokusere mine tanker og vie min sjel til korsveien, men først kjenne at vi puster og er mennesker. Vi faller ned en gang, en gang til, kanskje mange ganger. Det blir sår og merker på vår kropp. Derfor må vi tilgi hverandre, og  ikke la sårene bli større og større. Vi renser oss med skriftemål og gode gjerninger, men ikke minst med å bygge vårt fellesskap, så fort som mulig.

Med Birgittas ord kan vi si:
"Jeg kommer til deg, som sårede kommer til legen. Herre, gi mitt hjerte ro. Etter at jeg har tilgitt og andre har tilgitt meg, blir det stor glede og fred!"

3. stasjon. Jesus faller første gang under korset.

I Paulus' brev til filipperne står det:

Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik,

men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik.

Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn.

I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden,

og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!
                                                Fil 2,6-11


Vi ber til Hellige Birgitta:

Å strålende hellige Birgitta, med tillit retter vi vår oppfordring til deg om å få fra Gud en mer aktiv tro, en mer trofast kjærlighet slik at vi elsker den korsfestede Kristus over alt annet. Gjennom din forbønn, å hellige Birgitta, måtte Gud gi oss en mer perfekt kunnskap om vår forløsers kors og om hans velsignede lidelser, for å hjelpe og støtte oss til å være modige i våre nåværende livs engstelser og lidelser.
Amen.


 

Messetider i påsken

 • Palmesøndag 24.3.13
  Messe kl 11.00
 • Skjærtorsdag 28.3.13
  Messe kl 17.00
 • Langfredag 29.3.13
  Korsvei kl 9.00
  Feiring av Jesu lidelseshistorie kl 17.00
 • Lørdag 30.3.13
  Påskevigilie kl 22.00
 • Første påskedag 31.3.13
  Messe kl 11.00
 • Andre påskedag 1.4.13
  Messe kl 11.00

Alle er hjertelig velkomne til å delta i påskefeiringen!


 

Velkommen til Birgittaklosteret!

 

Søstrene på skitur

I fjor i desember fikk søstrene prøve hvordan det er å gå på ski.
Kilkk på bildet for å se et bilde-album fra skituren.

Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i gjestehuset.