Her er jeg for å gjøre din vilje

I august måned vil jeg gjerne dele med dere det å være kalt av Vår Herre, og at vi tar frivillig i mot hans kall.

Da følger vi Kristus, og alle som følger Kristus får liv og finner mål og mening med livet. Endelig kan jeg si:
"Her er jeg for å gjøre din vilje, Gud". Det vil si at jeg elsker Herren min Gud av hele mitt hjerte og hele min sjel, med all min kraft, og likeså elsker jeg min neste som meg selv.

Jeg vier mitt liv til Kristus og vår neste. Dette blir min vei igjennom livet.

Når jeg tenker på mitt kall, tenker jeg på når jeg var ung, på det øyeblikket som Gud kalte meg og jeg svarte: "Ja!" til Gud.

Ofte tenker vi på kall som noe individuelt, men slik er det ikke. Vi går samme vei i fellesskap. Vi blir frelst sammen, og vi blir hellige sammen.

En prest og en søster som har viet sin sjel til Gud, ser med Jesu øyne og hjerte til andre fordi våre liv er speil av Kristi liv.

Vi mennesker gjør også feil i våre liv.
Som Moder Elisabeth sa: "Prøvelse er veien til salighet".

 

Velkommen til Birgittaklosteret!

Søstrene deltok på årets Olsok-feiring til minne om norges nasjonal-helgen, Hellig Olav.

Bildene er tatt fra prosesjon før messe på Stiklestad, messe i Gamle Åre kirke og prosesjon etter pontifikalmesse i Nidarosdomen, Trondheim.

 Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i gjestehuset.

 

Vi lever i Guds nåde

Moder Elisabeth har lært oss å leve i Guds nåde.
Hun sa: «La aldri den hellige flamme svekkes i ditt hjerte».
Med utøvelse av de hellige dyder vil du få den til å brenne mer og mer tydelig, og du vil få den til å samarbeide med Guds nåde i deg.

Dydene er til stor hjelp til å gjøre oss vel som mennesker, så vi kan gi det beste av oss selv.

Når jeg tenker på de guddommelig dyder, tenker jeg på tro, håp og kjærlighet.

Jeg tror vi tar næring fra dydene i de øyeblikk vi trenger det mest i våre liv.
Jeg kunne beskrevet noen eksempler, men jeg la dere selv finne flammen som lyser i livet deres.

r

Velkommen til Birgittaklosteret!

 

 

 

 

 

 Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i gjestehuset.

Den Hellige Josefs år

Hellige Josef

Paven har fra 8. desember 2020 kunngjort et spesielt år for Hellige Josef.
Det skjedde på dagen 150 år etter Decreto Qumadmodum Deus, der Salige Pio IX erklærer den Hellige Josef som skytshelgen for den katolske kirken. Det er en mulighet til å fordype seg i hans liv.
Nå begynner det nye året 2021 som er det kunngjort til den Hellige Josef.
Våre tanker og gjerninger kan finne forbilder i Hellige Josef liv. Det er viktig at vi lærer av ham.

Vi har nettopp feiret Jesu Fødsel, og vi har hørt hvordan Josef ble sammen med Maria. Familier og felleskap har mye å lære. Vi kan si mye, men vi må alle finne ut hva vi kan gjøre for å oppfylle våre plikter og nyte våre rettigheter.

Jeg vil dele en bønn:

Til deg, Hellige Josef, tar vi vår tilflukt i vår nød.
Og vi ber tillitsfullt om din beskyttelse.
For kjærlighetens skyld, som gjorde deg til ett med Guds mor.
Den uplettede jomfru. Og for den faderlige kjærlighets skyld som du omfavnet Jesus-barnet med.

Vi ber deg: Se nådig ned til det kostbare arvede som Jesus Kristus har kjøpt med sitt dyrebare blod.

Kom oss til hjelp med din mektige forbønn. Du den hellige families sikre beskytter og trofaste støtte. Våk over oss, Jesus Kristi utvalgte folk.

Hold borte fra oss, kjærlighetsrike far, all villfarelse og fordervelse. Stå oss bi, du vår sterke beskytter, i vår kamp mot mørkets makt, og liksom du en gang reddet Jesus-barnet fra den ytterste livsfare, så forsvar nå Guds hellige Kirke mot alle fienders angrep og forsett. Ta oss inn i din beskyttelse slik at vi etter ditt eksempel og med din hjelp kan leve et hellig liv, dø en salig død og oppnå den evige salighet i himmelen.

Amen.

Hellige Josef,
be for oss.

 


Messedeltakelse - påmelding

Feiring av messe

Regjeringen har varslet nye og innskjerpende smittevernstiltak som gjelder hele landet fra 4. januar 2021. Det kan ikke være mer enn 10 troende til stede i kirkerommet under messefeiringen. Det må føres navnelister for de som kommer av hensyn til mulighet for smittesporing.

Vennligst meld dere på messen til Sr. Carmelita på telefon 967 22 691 med navn, telefon og hvor mange som kommer. Det er viktig å melde seg på i god tid for å få plass i messen.

 


Retrett på Birgittaklosteret 2021 

Invitasjon til retrett

Birgittasøstrene i samarbeid med Retreat i Nidaros inviterer til retrett:
11.-14. februar 2021 på Birgittaklosteret på Tiller, Trondheim.
Se invitasjon.  

Alle er hjertelig velkommen!


Velkommen til Birgittaklosteret!

 

Søstre

Søstre

Søstre

Julekrybbe

 

Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i
gjestehuset.

 

Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Når jeg ikke ser den.

Når jeg går sakte, sakte ...

Når vi er i en vanskelig tid.

Når jeg går forbi noe som hindrer.

Når jeg lærer av andre.

Når alt går bra.

Når jeg velger den rette veien.

Når Gud hjelper oss å finne, 
den rette veien i våre liv.


Herre, kan du være med oss ...

Herre, vi vil være som blomster som åpner seg og sprer vellukt.
Slik vil vi selv åpne våre hjerter til Ditt lys. Lyset gir nåde.

 

I forbindelse med festen for Hellige Birgitta 23. juli.

Vi ber med Birgittas ord:

 

Vis meg veien.

Kom snart og lys opp i min natt!

Som en døende lengter,

Slik lengter jeg etter deg.

Si til min sjel,

at intet du tillater, er uten håp.

Å, Jesus, Guds sønn.

Taus sto du foran dine dommere.

Gi meg å tie inntil jeg har besinnet meg,

på hva jeg skal si og hvordan jeg skal tale.

Vis meg veien, og gjør meg villig til å gå videre.

Så oppfyll da min lengsel og vis meg veien.

Jeg kommer til Deg som den sårete kommer til legen.

Herre, gi mitt hjerte ro.

 

23. juli feirer vi den Hellige Birgittas dødsdag

Hellige BirgittaVi tenker på hennes liv. Vi ser at hun levde sitt liv som andre mennesker.
Ved å være menneske beriket hun sin familie og samfunnet med sin nestekjærlighet. Hun lærte sine barn å pleie de syke.

I dagens samfunn trenger vi mennesker som kan være tilstede. Det kan være en mor som gir mat til sine barn, og som ikke er så opptatt av mobil eller tv. Det er fint å se et 6 år gammelt barn som hjelper sin blinde far og sine små søsken. Vi ser i hverdagen hvordan mange gode handlinger på forskjellige måter kan berike vårt samfunn og oss selv.Hellige Moder Birgitta, hjelp oss slik at vi kan hjelpe andre med det vi kan, og gi vår tid til de som trenger det.

Hellige Moder Birgitta, be for oss!
Hellig Olav, be for oss!

 

Velkommen til Birgittaklosteret!

Klosterkirken Blomster
Søstre i arbeid Sauer

 Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i gjestehuset.

Jesus ble født i en fattig krybbe

Julekrybbe

Med stor glede tar vi imot Jesus i våre fattige hjerter. Det lille barnet beriker våre hjerter, fordi Jesus ble født som en stor nådens gave fra Gud til oss mennesker.

Jomfru Maria mottok Den hellige ånd og fødte Jesus. Vi kan også motta Den hellige ånd og vise Guds nåde videre til andre.

Derfor gir vi gaver til hverandre, og tar imot med glede, kjærlighet og takknemlighet.

Det er nødvendig å ydmyke oss selv til å bli liten. Ja, enda mer i våre hjerter, slik at Jesus kan fødes der.
Juletiden er til for oss mennesker. Vi nyter den med våre familier, venner og andre.

Når Jesus er inne i hjertene våre er vi ikke lenger fattige, og vi har alltid noen å gi et smil, et øyeblikk og en tanke om Gud.

Vi ønsker dere alle et hjerte fullt av nådens gave og God Jul!

 


Messedeltakelse - påmelding

Feiring av messe

Regjeringen har varslet nye og innskjerpende smittevernstiltak som gjelder hele landet fra 4. januar 2021. Det kan ikke være mer enn 10 troende til stede i kirkerommet under messefeiringen. Det må føres navnelister for de som kommer av hensyn til mulighet for smittesporing.

Vennligst meld dere på messen til Sr. Carmelita på telefon 967 22 691 med navn, telefon og hvor mange som kommer. Det er viktig å melde seg på i god tid for å få plass i messen.

 


Retrett på Birgittaklosteret 2021 

Invitasjon til retrett

Birgittasøstrene i samarbeid med Retreat i Nidaros inviterer til retrett:
11.-14. februar 2021 på Birgittaklosteret på Tiller, Trondheim.
Se invitasjon.  

Alle er hjertelig velkommen!


Velkommen til Birgittaklosteret!

 

Søstre

Søstre

Søstre

Julekrybbe

 

Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i
gjestehuset.

 

Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Når jeg ikke ser den.

Når jeg går sakte, sakte ...

Når vi er i en vanskelig tid.

Når jeg går forbi noe som hindrer.

Når jeg lærer av andre.

Når alt går bra.

Når jeg velger den rette veien.

Når Gud hjelper oss å finne, 
den rette veien i våre liv.


Herre, kan du være med oss ...

Herre, vi vil være som blomster som åpner seg og sprer vellukt.
Slik vil vi selv åpne våre hjerter til Ditt lys. Lyset gir nåde.

 

I forbindelse med festen for Hellige Birgitta 23. juli.

Vi ber med Birgittas ord:

 

Vis meg veien.

Kom snart og lys opp i min natt!

Som en døende lengter,

Slik lengter jeg etter deg.

Si til min sjel,

at intet du tillater, er uten håp.

Å, Jesus, Guds sønn.

Taus sto du foran dine dommere.

Gi meg å tie inntil jeg har besinnet meg,

på hva jeg skal si og hvordan jeg skal tale.

Vis meg veien, og gjør meg villig til å gå videre.

Så oppfyll da min lengsel og vis meg veien.

Jeg kommer til Deg som den sårete kommer til legen.

Herre, gi mitt hjerte ro.