Du er hjertelig velkommen til messe, tilbedelse av sakrament og tidebønn.
Kirken er åpen, og det er bare å komme hvis du ønsker.

 

Morgenbønn kl 06.15

Tilbedelse kl 10.00

Middagsbønn kl 11.45

Rosenkrans og vesper kl 16.15 (søndag kl 16.30)

Kompletorium kl 21.00

 

Tidebønn