Birgittaklosteret på Tiller ved Trondheim ble ferdig i 2010.
Siste byggetrinn var kirken som ble innviet 2. april 2011.

Birgittaklosteret Tiller
 
Til venstre for kirken sees en del av klosteret og presteboligen. Til høyre sees en del av gjestehuset.
 Foto: Hege Abrahamsen
 
Klosteret på Tiller
Klosteranlegget.
Foto: Hege Abrahamsen