Kirken er høytidelig vigslet

Fra venstre: Arkitekt Lars Meland, pater Fredrik Hansen, moder Tekla Famiglietti og biskop Bernt Eidsvig.

Fra venstre: Arkitekt Lars Meland, pater Fredrik Hansen, moder Tekla Famiglietti og biskop Bernt Eidsvig.
Foto: Heidi H. Øyma, St. Olav kirkeblad.


Lørdag 2. april var en stor dag for Birgittasøstrene i Trondheim.
Klosterkirken ble da vigslet i en høytidelig og vakker messe ledet av biskop Bernt Eidsvig.

Klosterkirken var fullsatt av både tilreisende gjester og lokale deltakere i messen.
Abbediisse m. Tekla Famiglietti fra Birgittaordenens hovedkloster i Roma deltok under seremonien og overbrakte sin hilsen.

Den katolske kirke i Trondheim stift var godt representert gjennom biskop, presteskap, ordenssøstre, ordensbrødre og menighet.

Også Den norske kirke var godt representert ved biskop Tor Singsaas og lokale prester.
Fra Trondheim kommune deltok Randi Sakshaug, nestleder Kultur, idrett- og friluftskomiteen.

Kirken er åpen for alle under messe- og bønnetidene. Se kalenderen for detaljer.

Biskop Bernt Eidsvigs preken

Bilder fra vigslingen

Program for vigslingsmessen

Hilsninger

Fra pave Benedikt den 16.   Norsk    Italiensk.

Fra nuntius erkebiskop Emil Paul Tscherrig.   Engelsk.

Fra generalabbedisse m. Tekla Famiglietti.   Engelsk    Italiensk.


Reportasje fra katolsk.no

Les fyldig reportasje og se flere bilder

Tidligere publisert

Pressemelding.
Pressebilder.

Informasjon til presse og media.