Herre vi vil bære vårt kors

Han bar selv korset sitt og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata.  Joh 19,17

Fordi du viser oss, hvordan vi kan bære korset.

Fordi vi bærer vår menneskelige elendighet.

Fordi jeg må bære en god del selv.

Fordi jeg føler at jeg bærer helt alene og det er tungt.

Fordi det alltid finnes en Mor, Simon, Veronika og andre.

Fordi det er den eneste veien til oppstandelse.

Fordi det er den eneste måten å ofre meg selv på,
og elske andre slik han elsker meg,
og at han gitt sitt liv for hver enkelt av oss.

Vi går sammen på veien til salighet!
Så lenge vi ønsker det og på Herrens nåde!
Vi ber sammen med ordene fra Stabat Mater:

Standande i gråt og kvida
Herrens mor ser Sonen lida
høgt på kross og skjemdartre.

Skjelvande, til dauden såra
og av sverdet gjennombora
stend ho i sin hjarteve.

Ingi sorg er tung som denne,
ingen hev så djupt fått kjenne
liding som Guds fagna mor.

. . .

Når eg fer frå jordheims aude,
lat di bøn frå dom og daude
fria meg, ver då meg god!

Kristus, lat på himmelstrender
hennar milde moderhender
retta meg min sigerpris!

Ja, når moldi av skal siga,
lat då sjeli upp få stiga
til ditt sæle Paradis! Amen.

Fra Lov Herren 471. Oversetting fra latin: Ragnhild Foss, 1938.


Vi deler et brev fra moder Elisabeth, hvor hun anbefaler hvordan vi skal forberede oss under fastetiden. Vi ønsker det kan være til hjelp for våre åndelige liv.

Roma 2. oktober 1927

Kjære døtre i Kristus
Jeg ønsker dere en hellig faste, full av nåde fra Jesus, for en bedre beredelse til påsken noensinne. Jeg ønsker dere, kjære døtre, en mer perfekt overholdelse av alle plikter som bruder av den korsfestede, guddommelige ektefelle.

Hvis dere ikke kan finne stillheten utenfor, må dere søke den indre stillheten i største konsentrasjon. Hans røst vil høres i våre sjeler, og vi kan se mer tydelig hva vi trenger å forbedre, reparere og skaffe oss.

Hvert offer vil bli lett hvis Jesus lever i våre hjerter, kjære døtre. Våre liv går så fort, hvilken glede det vil være for oss på vår dødstime, hvis vi aldri har fornektet Jesus!

Prøv å oppnå en hellighet om ditt religiøse liv. Omfavn hver tanke rolig, i ydmykhet og takknemlighet. Bare på den måten kan dere nyte fred og ro i hjerte og sjel, en glede som overgår all glede over ting på jorden.

Vi lever i de mest forferdelige tider, der onde ånder arbeider for å ødelegge troen på Gud. Enda mer må vi være trofaste og takknemlige for den flotte gaven av tro og guddommelig lys. Derfor elsker vi, tilber og tjener vår store Gud.

Våre liv må være i en kontinuerlig handling av oppreising, tilbedelse og kjærlighet, med den brennende flamme av takknemlighet i våre hjerter.

Med varme hilsener og bønn til Jesus om å velsigne alle sine kjære døtre i Lugano.


Deres Mor i Kristus
Moder Elisabeth

Velkommen til Birgittaklosteret!


Fra klosteretFra klosteret

KliviaKlivia
Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i gjestehuset.