Alleluia, the Lord is risen from the dead

The Risen Christ

 

An Easter meditation from the sisters:

 

Rejoice!

Sing a song for God. He has done great things for us.
He gave his son and rose from the dead. Together with him we also rise from the dead when he calls on us.

Rejoice!

When we answer, "Here I am. What do you want me for?
I am in your hands. I sacrifice everything that is inside my heart."

Rejoice!

When we celebrate Easter together. When we sing:
"Glory be to God in the highest ..." - And the church bells ring.

Rejoice!

When we greet and wish you a happy Easter.

Rejoice!

When daffodils, crocuses and all that God has created wake up. The sun is warming, and we can say, "Rejoice."

And with joy we share a thought from Blessed Mother Elisabeth:

There is a promise from the living God,
who lives within us,
with his great love
and highest presence in all that is created.

 


 

Welcome to The Bridgettine Convent

 

Let us rejoice for the time of Easter!

 

Easter

Easter

Easter

Easter

 

 

The Bridgettine Convent is open for visitors to stay in the guest house.

Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Når jeg ikke ser den.

Når jeg går sakte, sakte ...

Når vi er i en vanskelig tid.

Når jeg går forbi noe som hindrer.

Når jeg lærer av andre.

Når alt går bra.

Når jeg velger den rette veien.

Når Gud hjelper oss å finne, 
den rette veien i våre liv.


Herre, kan du være med oss ...

Herre, vi vil være som blomster som åpner seg og sprer vellukt.
Slik vil vi selv åpne våre hjerter til Ditt lys. Lyset gir nåde.

 

I forbindelse med festen for Hellige Birgitta 23. juli.

Vi ber med Birgittas ord:

 

Vis meg veien.

Kom snart og lys opp i min natt!

Som en døende lengter,

Slik lengter jeg etter deg.

Si til min sjel,

at intet du tillater, er uten håp.

Å, Jesus, Guds sønn.

Taus sto du foran dine dommere.

Gi meg å tie inntil jeg har besinnet meg,

på hva jeg skal si og hvordan jeg skal tale.

Vis meg veien, og gjør meg villig til å gå videre.

Så oppfyll da min lengsel og vis meg veien.

Jeg kommer til Deg som den sårete kommer til legen.

Herre, gi mitt hjerte ro.