Our Father, Who art in heaven

St. Catherine of Sweden

We cannot call God the Father of all people if we fail to work with other people. It is important to work with others, live together and praise others for the good things they do for others. We see all things finer and more beautiful. We notice that we are doing well.

I think this is easier to see when we are open to God and people.

The Bible teaches us how to behave and live in peace.
We believe and we try our best.

With trust in God, we ask our Father:

Our Father, Who art in heaven,
Hallowed be Thy Name.
Thy Kingdom come.
Thy Will be done,
on earth as it is in Heaven.

Give us this day our daily bread.
And forgive us our trespasses,
as we forgive those who trespass against us.
And lead us not into temptation,
but deliver us from evil. Amen.


 Welcome to lectures / Spiritual nourishment


Date:
First Saturday of the month

Time:
16:00 Lecture
16:45 Vespers (evening prayer)
17:00 Eucharistic adoration with the possibility of confession
18:00 Evening meal with the possibility of questions and answers


Place:
BIRGITTAKLOSTERET Ingeborg Ofstads vei 1 7091 Tiller Tel. 72 89 40 00

Speakers

Speakers:
P. Joël Regnard, OCSO, Bishop Erik Varden OCSO,
Sr. Anne Elizabeth Sweet OCSO and P. Dominic T.V. Nguyen.

See detailed program (in Norwegian).


Welcome to The Bridgettine Convent!

 

Bridgettine Sister

Bridgettine Sister

Bridgettine Sister

StiklestadThe Bridgettine Convent is open for visitors to stay in the guest house.

 

Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Når jeg ikke ser den.

Når jeg går sakte, sakte ...

Når vi er i en vanskelig tid.

Når jeg går forbi noe som hindrer.

Når jeg lærer av andre.

Når alt går bra.

Når jeg velger den rette veien.

Når Gud hjelper oss å finne, 
den rette veien i våre liv.


Herre, kan du være med oss ...

Herre, vi vil være som blomster som åpner seg og sprer vellukt.
Slik vil vi selv åpne våre hjerter til Ditt lys. Lyset gir nåde.

 

I forbindelse med festen for Hellige Birgitta 23. juli.

Vi ber med Birgittas ord:

 

Vis meg veien.

Kom snart og lys opp i min natt!

Som en døende lengter,

Slik lengter jeg etter deg.

Si til min sjel,

at intet du tillater, er uten håp.

Å, Jesus, Guds sønn.

Taus sto du foran dine dommere.

Gi meg å tie inntil jeg har besinnet meg,

på hva jeg skal si og hvordan jeg skal tale.

Vis meg veien, og gjør meg villig til å gå videre.

Så oppfyll da min lengsel og vis meg veien.

Jeg kommer til Deg som den sårete kommer til legen.

Herre, gi mitt hjerte ro.