Lord, I want to thank you

Eucharist

I thank you for your love.

I thank you for calling me.

I thank and pray for others.

I thank you for 11 years with Bridgettine Convent here on our location.

I thank you for your helping hand.

I thank you for your hands that give me security.

I thank you for your eyes that can reflect my spirit.

I thank you for having a plan for me.

I thank you for allowing me to breath freely.

I thank you for allowing me to enjoy your creation.

I thank you for all the things I should say thank you for.

We want to share some thoughts from Saint M. Elisabeth:

Thank you, my Lord, for all the years that have passed,
for all you have given me!
Grant that I still see you in all events of my life and in all people!
O my God, I thank you for everything you give me,
I thank you for what you deny me,
I thank you for what you take.

 


Welcome to The Bridgettine Convent!

 

Sisters on excursion

Path

Lake

Rowen

 

The Bridgettine Convent is open for visitors to stay in the guest house.

 

Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Når jeg ikke ser den.

Når jeg går sakte, sakte ...

Når vi er i en vanskelig tid.

Når jeg går forbi noe som hindrer.

Når jeg lærer av andre.

Når alt går bra.

Når jeg velger den rette veien.

Når Gud hjelper oss å finne, 
den rette veien i våre liv.


Herre, kan du være med oss ...

Herre, vi vil være som blomster som åpner seg og sprer vellukt.
Slik vil vi selv åpne våre hjerter til Ditt lys. Lyset gir nåde.

 

I forbindelse med festen for Hellige Birgitta 23. juli.

Vi ber med Birgittas ord:

 

Vis meg veien.

Kom snart og lys opp i min natt!

Som en døende lengter,

Slik lengter jeg etter deg.

Si til min sjel,

at intet du tillater, er uten håp.

Å, Jesus, Guds sønn.

Taus sto du foran dine dommere.

Gi meg å tie inntil jeg har besinnet meg,

på hva jeg skal si og hvordan jeg skal tale.

Vis meg veien, og gjør meg villig til å gå videre.

Så oppfyll da min lengsel og vis meg veien.

Jeg kommer til Deg som den sårete kommer til legen.

Herre, gi mitt hjerte ro.