Advent Candle

Now it is Advent Time

I search for light and heat. Who gave it to me? Our Savior who is coming.


Therefore, we prepare for four weeks, spiritually and practically.
Advent has its biblical texts, and we can study e.g. John 3:30 and Matthew 25:31. These are texts we can think of through a working day. Confession is an important spiritual preparation before Christmas. After the confession, we immediately feel the light and warmth that we seek and long for.


Advent is also about doing good things, especially in the time of the corona virus. We must give joy to others, and we get joy back! We visit someone, can shop for someone we know, and we can make a phone call for someone we know is sitting at home alone.


When we make practical preparations, it also helps us spiritually. In this way we prepare for the coming of the Savior.


God became man for us, and we receive this great gift from God!
With this heartfelt joy, we wish you a blessed Advent time.

 


Language Café at the convent

Language Café

The Bridgettine Sisters and  Caritas invites you to language café at the convent.

The café is open for everyone that like to improve
Norwegian speaking.

We are serving coffe and tea.
Paticipation is free.

This is the second meeting before Christmas.
Theme is celebration of Christmas.

Date and time: Wednesday 15. Desember 6 to 8 p.m.

All are cordially welcome!

 


Welcome to the Bridgettine Convent!

 We wish you welcome with some pictures from last year's Christmas Market.

 

Christmas Market

Christmas Market

Christmas Market

Christmas Market

 

The Bridgettine Convent is open for all that want to stay in our guesthouse.

 

Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Når jeg ikke ser den.

Når jeg går sakte, sakte ...

Når vi er i en vanskelig tid.

Når jeg går forbi noe som hindrer.

Når jeg lærer av andre.

Når alt går bra.

Når jeg velger den rette veien.

Når Gud hjelper oss å finne, 
den rette veien i våre liv.


Herre, kan du være med oss ...

Herre, vi vil være som blomster som åpner seg og sprer vellukt.
Slik vil vi selv åpne våre hjerter til Ditt lys. Lyset gir nåde.

 

I forbindelse med festen for Hellige Birgitta 23. juli.

Vi ber med Birgittas ord:

 

Vis meg veien.

Kom snart og lys opp i min natt!

Som en døende lengter,

Slik lengter jeg etter deg.

Si til min sjel,

at intet du tillater, er uten håp.

Å, Jesus, Guds sønn.

Taus sto du foran dine dommere.

Gi meg å tie inntil jeg har besinnet meg,

på hva jeg skal si og hvordan jeg skal tale.

Vis meg veien, og gjør meg villig til å gå videre.

Så oppfyll da min lengsel og vis meg veien.

Jeg kommer til Deg som den sårete kommer til legen.

Herre, gi mitt hjerte ro.