Takksigelsemesse for Hellige Elisabeth Hesselblad

Hellige Elisabeth Hesselblads kanonisering ble feiret med en takksigelsemesse med etterfølgende middag 22. september 2016 på Birgittaklosteret i Trondheim.
En fullsatt klosterkirke.  Hele seks celebranter og tre ministranter deltok i feiring av messen.  Generalvikar Ole Martin Stamnestrø var hovedcelebrant. 
Første lesning var ved søster Deepa.  Andre lesning og forbønnene var ved Ulla Engel.  Pater Sławomir Czuba leste evangeliet. 
Generalvikar Ole Martin Stamnestrø holdt preken.  Kommuniteten ved Birgittaklosteret i Trondheim.  Fra venstre: P. Dominic Nguyen Van Thanh, p. Simon Vo Hoang Phuong Linh, p. Ole Martin Stamnestrø, p. Anthony O'Brien, p. Sławomir Czuba og p. Marcelin Rediu. 
Eukaristi.  Eukaristi.  Eukaristi. 
Blant de mange frammøtte var leder for Birgittasøstrenes venner, Bjørn Krangsaas (midt i bildet).  Moder Patrizia Telese mottar blomsterhilsen.  Boklansering: Birgit Owe Svihus forteller om sitt arbeid med oversettelse av ny bok om H. Elisabeth. 
Boka er forfattet av Aldo Maria Valli og har på norsk fått tittelen: "Piken som søkte Gud. Maria Elisabeth Hesselblads liv".  Etter messen var det dekket til et festmåltid.  Søstrene hadde laget mange velsmakende retter. 
God stemning rundt bordet.