Pressebilder fra klosterkirken ved Birgittaklosteret i Trondheim

Bildene kan fritt benyttes for nyhetsformidling av presse og media.

Fotografens navn må oppgis.


Kirken

Klosteret og kirken sett fra nordøst. Foto: Privat.

Last ned: LITEN   STOR
Koret

Koret med krusifiks og tabernakel. Foto: Per Christian Bjelke.

Last ned: LITEN   STOR
Kirkeskipet

Kirkeskipet. Foto: Per Christian Bjelke.

Last ned: LITEN   STOR
Birgittasøstrene

Birgittasøstrene.
Fra venstre: Sr. Lilia, sr. Deepa, sr. Montserrat, sr. Enza, m. Patrizia, sr Stella,
sr. Edith, sr. Carmelita og sr. Chiara.   Foto: Per Christian Bjelke.

Last ned: LITEN   STOR


Birgittasøstrene i kirken

Birgittasøstrene. Foto: Per Christian Bjelke.

Last ned: LITEN   STOR


Birgittasøstrene i bønn

Birgittasøstrene synger tidebønn. Foto: Per Christian Bjelke.

Last ned: LITEN   STOR


Søstrene i det gamle kapellet

Birgittaøstrene i det gamle kapellet. Foto: Privat.

Last ned: LITEN   STOR