Korsveien er vår vei til frelsen

Fastetiden er en nådens tid fordi vi reflekterer over vårt liv. I denne fastetiden vil jeg fokusere mine tanker og vie min sjel til korsveien, men først kjenne at vi puster og er mennesker. Vi faller ned en gang, en gang til, kanskje mange ganger. Det blir sår og merker på vår kropp. Derfor må vi tilgi hverandre, og  ikke la sårene bli større og større. Vi renser oss med skriftemål og gode gjerninger, men ikke minst med å bygge vårt fellesskap, så fort som mulig.

Med Birgittas ord kan vi si:
"Jeg kommer til deg, som sårede kommer til legen. Herre, gi mitt hjerte ro. Etter at jeg har tilgitt og andre har tilgitt meg, blir det stor glede og fred!"

3. stasjon. Jesus faller første gang under korset.

I Paulus' brev til filipperne står det:

Han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik,

men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik.

Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset.

Derfor har også Gud opphøyd ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn.

I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, på jorden og under jorden,

og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære!
                                                Fil 2,6-11


Vi ber til Hellige Birgitta:

Å strålende hellige Birgitta, med tillit retter vi vår oppfordring til deg om å få fra Gud en mer aktiv tro, en mer trofast kjærlighet slik at vi elsker den korsfestede Kristus over alt annet. Gjennom din forbønn, å hellige Birgitta, måtte Gud gi oss en mer perfekt kunnskap om vår forløsers kors og om hans velsignede lidelser, for å hjelpe og støtte oss til å være modige i våre nåværende livs engstelser og lidelser.
Amen.


 

Messetider i påsken

 • Palmesøndag 24.3.13
  Messe kl 11.00
 • Skjærtorsdag 28.3.13
  Messe kl 17.00
 • Langfredag 29.3.13
  Korsvei kl 9.00
  Feiring av Jesu lidelseshistorie kl 17.00
 • Lørdag 30.3.13
  Påskevigilie kl 22.00
 • Første påskedag 31.3.13
  Messe kl 11.00
 • Andre påskedag 1.4.13
  Messe kl 11.00

Alle er hjertelig velkomne til å delta i påskefeiringen!


 

Velkommen til Birgittaklosteret!

 

Søstrene på skitur

I fjor i desember fikk søstrene prøve hvordan det er å gå på ski.
Kilkk på bildet for å se et bilde-album fra skituren.

Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i gjestehuset.