Birgittasøstrenes historie

Vår Frelsers Orden ble grunnlagt av den hellige Birgitta av Sverige og godkjent av pave Urban V i 1370. Ordenens første kloster lå i Vadstena ved innsjøen Vättern i Sverige, og dette klosteret ble modell for en rekke Birgittaklostre i Europa.
På 1400- og 1500-tallet ble mange Birgittaklostre kloster grunnlagt i hele Europa.

I forbindelse med reformasjonen, og i senere konflikter mellom kirke og stat, ble nesten alle klostrene nedlagt.

I løpet av det siste århundre har det på nytt blitt grunnlagt en lang rekke Birgittakloster av Moder Elisabeth Hasselblad. Det har vært ett ønske å gjeninnføre ordenen til de land og steder hvor den tidligere var etablert. Likeledes er det blitt etablert en rekke Birgittaklostre i
Asia og Amerika.

Birgittasøstrene kom til Trondheim i 1998. Det nye Birgittaklosteret ble åpnet den 28. august 2009.


Søstrenens arbeid

I følge Birgittasøstrenes monastiske tradisjon er den fremste oppgaven  den liturgiske bønnen, tidebønnen. Søstrene deltar hver dag i messen og hver dag er det tilbedelse av Alterets Hellige Sakrament. Med i søstrenes daglige arbeid er gjestehuset, som er en del av hvert klosters virksomhet. Søstrene ønsker alle velkommen til klosteret for å finne stillhet og ro. I de senere år har pilegrimstradisjonen blitt sterkere aktualisert i de nordiske landene. Søstrenes gjestehus kan være et svar på pilegrimers behov når de er på kjente valfartssteder eller på vei dit hen, slik som Trondheim.

Birgittinerordenen har en særlig oppgave i å fremme det
økumeniske arbeidet, derfor tar søstrene gjerne imot besøk fra andre kirker og studiebesøk fra skoleklasser og andre grupper. Søstrene arrangerer møter og retrettdager. Birgittasøstrene er etablert i alle de nordiske land, med unntak av Island. I alle disse land er det en voksende interesse for økumenisk arbeid.

Søstrene deltar i kirkens misjonsarbeid først og fremst gjennom bønn, men også gjennom aktivt arbeid. I samarbeid med den lokale kirkes behov arbeider søstrene med katekese og annen undervisning, sykepleie, barnehager og har botilbud for studenter og eldre.