Herre, jeg vil takke deg

Eukaristien

Jeg takker for din kjærlighet.

Jeg takker deg for at du har kalt meg.

Jeg takker og ber for andre.

Jeg takker for 11 år med Birgitta-kloster her på stedet.

Jeg takker for din hjelpende hånd.

Jeg takker for dine armer som gir meg trygghet.

Jeg takker for dine øyne som kan speile min ånd.

Jeg takker for at du har en hensikt med meg.

Jeg takker for at jeg kan puste fritt.

Jeg takker for at jeg kan nyte ditt skaperverk.

Jeg takker for alle ting, som jeg burde si takk for.

Vi ønsker å dele noen tanker av Hellige M. Elisabeth:


Takk, min Herre, for alle årene som har forløpt, for alt du ga meg!
Gi at jeg fremdeles ser deg i alle hendelsene i mitt liv og i alle mennesker!
O min Gud, jeg takker for alt du gir meg,
Jeg takker deg for hva du fornekter meg,
jeg takker deg for det som du tar.

 


Velkommen til Birgittaklosteret!

 

Søstre på tur

Sti

Vann

Rogn

 

Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i
gjestehuset.

 

Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Når jeg ikke ser den.

Når jeg går sakte, sakte ...

Når vi er i en vanskelig tid.

Når jeg går forbi noe som hindrer.

Når jeg lærer av andre.

Når alt går bra.

Når jeg velger den rette veien.

Når Gud hjelper oss å finne, 
den rette veien i våre liv.


Herre, kan du være med oss ...

Herre, vi vil være som blomster som åpner seg og sprer vellukt.
Slik vil vi selv åpne våre hjerter til Ditt lys. Lyset gir nåde.

 

I forbindelse med festen for Hellige Birgitta 23. juli.

Vi ber med Birgittas ord:

 

Vis meg veien.

Kom snart og lys opp i min natt!

Som en døende lengter,

Slik lengter jeg etter deg.

Si til min sjel,

at intet du tillater, er uten håp.

Å, Jesus, Guds sønn.

Taus sto du foran dine dommere.

Gi meg å tie inntil jeg har besinnet meg,

på hva jeg skal si og hvordan jeg skal tale.

Vis meg veien, og gjør meg villig til å gå videre.

Så oppfyll da min lengsel og vis meg veien.

Jeg kommer til Deg som den sårete kommer til legen.

Herre, gi mitt hjerte ro.