Hellige Elisabeth

Moder Elisabeth med de første søstrene

Det er den første kommuniteten som la livssporene og har lært oss å gå etter disse.
Vi ser og tenker på den første kommuniteten, 11 september i 1911.

Jeg vil gjerne beskrive disse sporene av god vilje! Det var Moder Elisabeth og de første fire jentene fra England som satte de sterke sporene. Det som for meg er det viktigste, er Guds store kjærlighet som gjør det gode for menneskene. Dette tar vi søstre vare på med varmt hjerte.
Sporene kan være forskjellige, men målet er det samme. Når vi har lykke og glede i klosterlivet, da blir det vakkert som på Moder Elisabeths tid.

Jeg vil takke Gud fordi han våker over oss. Det var Pave Pius X som hjalp og støttet Moder Elisabeth. Han døde 21.08.1914.

Tusen takk for all god hjelp og forbønner!

Jeg vil dele en tanke fra M. Elisabeth:


Å stanse opp, si Mater purissima:
Måtte vår himmelske Moder rense våre tanker,
våre hjerter og våre kropper.

 

 

 


Messedeltakelse - påmelding

Feiring av messe

Endring i smittevernstiltakene fra 9.3.2021:

Inntil 20 troende kan være til stede i kirkerommet under messefeiringen.
Det må føres navnelister for de som kommer av hensyn til mulighet for smittesporing.

Vennligst meld dere på messen til Sr. Carmelita på telefon 967 22 691 med navn, telefon og hvor mange som kommer. Det er viktig å melde seg på i god tid for å få plass i messen. 

 


Velkommen til Birgittaklosteret!

 

Søstre

Søstre

Søstre

Blomster

 

Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i
gjestehuset.

 

Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Når jeg ikke ser den.

Når jeg går sakte, sakte ...

Når vi er i en vanskelig tid.

Når jeg går forbi noe som hindrer.

Når jeg lærer av andre.

Når alt går bra.

Når jeg velger den rette veien.

Når Gud hjelper oss å finne, 
den rette veien i våre liv.


Herre, kan du være med oss ...

Herre, vi vil være som blomster som åpner seg og sprer vellukt.
Slik vil vi selv åpne våre hjerter til Ditt lys. Lyset gir nåde.

 

I forbindelse med festen for Hellige Birgitta 23. juli.

Vi ber med Birgittas ord:

 

Vis meg veien.

Kom snart og lys opp i min natt!

Som en døende lengter,

Slik lengter jeg etter deg.

Si til min sjel,

at intet du tillater, er uten håp.

Å, Jesus, Guds sønn.

Taus sto du foran dine dommere.

Gi meg å tie inntil jeg har besinnet meg,

på hva jeg skal si og hvordan jeg skal tale.

Vis meg veien, og gjør meg villig til å gå videre.

Så oppfyll da min lengsel og vis meg veien.

Jeg kommer til Deg som den sårete kommer til legen.

Herre, gi mitt hjerte ro.