Bli hos meg Herre

Søster i bønn

Bli hos meg, Herre, for du er mitt lys og uten deg forblir jeg i mørke.

Bli hos meg, Herre, for at du skal la meg kjenne din vilje.

Bli hos meg, Herre, for at jeg skal høre din stemme og følge deg.

Bli hos meg, Herre, for jeg ønsker å elske deg høyt,
og alltid være i ditt nærvær.

Bli hos meg, Herre, hvis du vil at jeg skal forbli deg trofast.

Bli hos meg, Herre, for …
Det er nødvendig i vårt liv.

Vi ber sammen en bønn fra Hellige Augustin.


Du søkte meg

Far, sent begynte jeg å søke deg,
Sent begynte jeg å elske deg.
Likevel søkte du meg.
Du bøyet ditt ansikt barmhjertig over meg,
Skjønt jeg bare er støv og aske.
Da så jeg deg og fikk deg kjær.
Du Herre, ble mitt håp, min trøst,
Min styrke, mitt alt.
Min sjel gledes i deg, du vidunderlige og herlige.
Hvem ligner deg,
Og hvem har noen gang elsket meg som deg.
Så slipp meg aldri,
Men bevar meg i din nåde, nå og alltid.
Led meg og bruk meg og fullend meg i ditt rike.

 


Språkkafe på klosteret

Språkkafe

Birgittasøstrene og Caritas inviterer til språkkafé på klosteret.

Kafeen er åpen for alle som har lyst til å bli
bedre i å snakke norsk og bli bedre kjent med andre i nabolaget.

Vi serverer kaffe og te, og det er gratis deltakelse.


Planen er å starte med to samlinger før jul.
Tema er juleforberedelser og juletradisjoner.

Første samling er onsdag 17. november kl. 18.00 - 20.00.

Alle er hjertelig velkommen!


Velkommen til Birgittaklosteret!

 

Klosteret

Hage

Hage

Hage

 

Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i
gjestehuset.