Nå er det adventstiden

Adventslys

Jeg søker til lys og varme. Hvem har gitt meg det? Vår frelser som kommer.

Derfor forbereder vi oss i fire uker, åndelig og praktisk.
Adventstiden har sine bibeltekster, og vi kan fordype oss i f. eks. Joh 3,30 og Matt 25,31. Dette er tekster vi kan tenke på gjennom en arbeidsdag. Skriftemål er en viktig åndelig forberedelse før jul. Etter skriftemålet kjenner vi med en gang det lys og varme som vi søker og lengter etter.

Adventstid handler også om å gjøre gode ting, spesielt i tiden med korona-virus. Vi må gi glede til andre, og vi får glede tilbake! Vi besøker noen, kan handle for noen vi kjenner og vi kan ta en telefon til en som vi vet sitter hjemme alene.

Når vi gjør praktiske forberedelser, hjelper det oss også åndelig. På den måten forbereder vi oss på at Frelseren kommer.

Gud ble menneske for oss, og vi tar imot denne store gaven fra Gud!

Med denne inderlige gleden ønsker vi dere en velsignet adventstid.


Messedeltakelse - påmelding

Feiring av messe

På grunn av økt smitte av korona er det begrensninger på hvor mange troende som kan være til stede i kirkerommet under messefeiringen. Det må føres navnelister for de som kommer av hensyn til mulighet for smittesporing.

Hvis dere ønsker å delta i messen, vennligst send SMS til Sr. Carmelita tlf. 967 22 691 med navn, telefon og hvor mange som kommer. Dere vil få beskjed tilbake om det er plass.


Velkommen til Birgittaklosteret!

 Vi ønsker dere velkommen med noen bilder fra fjorårets julemarked.

 

Julemarked

Julemarked

Julemarked

Julemarked

 

Birgittaklosteret er åpent for besøkende som ønsker å bo i
gjestehuset.

 

Normal 0 21 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Når jeg ikke ser den.

Når jeg går sakte, sakte ...

Når vi er i en vanskelig tid.

Når jeg går forbi noe som hindrer.

Når jeg lærer av andre.

Når alt går bra.

Når jeg velger den rette veien.

Når Gud hjelper oss å finne, 
den rette veien i våre liv.


Herre, kan du være med oss ...

Herre, vi vil være som blomster som åpner seg og sprer vellukt.
Slik vil vi selv åpne våre hjerter til Ditt lys. Lyset gir nåde.

 

I forbindelse med festen for Hellige Birgitta 23. juli.

Vi ber med Birgittas ord:

 

Vis meg veien.

Kom snart og lys opp i min natt!

Som en døende lengter,

Slik lengter jeg etter deg.

Si til min sjel,

at intet du tillater, er uten håp.

Å, Jesus, Guds sønn.

Taus sto du foran dine dommere.

Gi meg å tie inntil jeg har besinnet meg,

på hva jeg skal si og hvordan jeg skal tale.

Vis meg veien, og gjør meg villig til å gå videre.

Så oppfyll da min lengsel og vis meg veien.

Jeg kommer til Deg som den sårete kommer til legen.

Herre, gi mitt hjerte ro.